Zatrudnienie

Bycie dobrym pracodawcą

Kiedy pracownik tymczasowy już się u nas zadomowi, to dla nas nie koniec. Chcemy związać naszych pracowników tymczasowych z nami na dłużej i wspólnie zbudować coś pięknego. Bycie dobrym pracodawcą obejmuje zapewnienie zakwaterowania z certyfikatem SNF oraz zorganizowanie i zagwarantowanie bezpiecznego transportu dla naszych pracowników tymczasowych. Ponadto nasi koordynatorzy ds. pracy, w porozumieniu z klientem, udzielają wsparcia, a nasi pracownicy ds. chorób pomagają w przypadku choroby i nieobecności. W porozumieniu z naszymi pracownikami tymczasowymi i klientem zapewniamy dalszy rozwój naszych pracowników tymczasowych, aby mogli oni rozwijać się w sposób wszechstronny wraz z klientami. A jeśli klient zdecyduje się zatrudnić pracownika tymczasowego na stałe, przyjmujemy to z satysfakcją. Oznacza to, że zarówno pracownik tymczasowy, klient, jak i my osiągnęliśmy “zrównoważone” dopasowanie, względem każdej ze stron.

Trwała współpraca

Gdy po dokładnym przygotowaniu zapotrzebowanie na pracowników zostanie zaspokojone, zadaniem jest utrzymanie obsady stanowisk odpowiednimi i zadowolonymi pracownikami tymczasowymi. Wymaga to inwestycji z obu stron. Nasi opiekunowie klienta będą odwiedzać klienta co 1-3 tygodni w uzgodnionych terminach lub na podstawie umów zawartych z klientem. Zawsze zapisujemy wszystkie zawarte umowy w formie cyfrowej i udostępniamy je klientowi. W razie potrzeby możemy wspólnie z Tobą spojrzeć w przyszłość na podstawie Twoich oczekiwań. Postrzegamy siebie jako partnera biznesowego i w ten sposób pracujemy nad długoterminową relacją.

  • Zakwaterowanie z certyfikatem SNF
  • Zawsze różne opcje transportu do pracy
  • Możliwości rozwoju
  • Spotkanie ewaluacyjne z naszym opiekunem klienta
  • Prognozowanie