Our flexworkers

Keurmerken


De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is de belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. Om lid te kunnen worden moet een uitzendorganisatie voldoen aan een aantal lidmaatschapscriteria en gedragsregels. T & S Group is sinds juni 2010 lid van deze beroepsvereniging. Meer informatie vindt u op de website van de ABU.


NEN 4400-I
Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid. T & S Group is in bezit van de NEN 4400-I. Meer informatie vindt u op de website van het SNA-keurmerk.


VRO bevordert eerlijke concurrentie onder opdrachtgevers, uitzendorganisaties en (onder)aannemers en gaat fraude en illegaliteit tegen als het gaat om de factor arbeid in Nederland. Dit doen ze onder meer door met onze dienstverlening de aandacht te vestigen op bonafide uitzendorganisaties en (onder)aannemers.

Certified Flex Home
De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) hebben samen de sticker Certified Flex Home ontwikkeld. Doel van de sticker is gemeenten, omwonenden, brandweer, controlerende instellingen én uitzendkrachten in één oogopslag duidelijk te maken dat de uitzendonderneming goed en verantwoord omgaat met de huisvesting en dat de huisvestingslocatie aan alle gestelde eisen voldoet. Meer informatie op de website van Certified Flex Home.

Erkend leerbedrijf

T & S Group is een Erkend leerbedrijf en voldoet hiermee aan de normen en voorwaarden van kenniscentrum Kenwerk.