Onze werknemers zijn actief als:

Keurmerken


De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is de belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. Om lid te kunnen worden moet een uitzendorganisatie voldoen aan een aantal lidmaatschapscriteria en gedragsregels. T & S Group is sinds juni 2010 lid van deze beroepsvereniging. Meer informatie vindt u op de website van de ABU.


NEN 4400-I
Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid. T & S Group is in bezit van de NEN 4400-I. Meer informatie vindt u op de website van het SNA-keurmerk.


VRO bevordert eerlijke concurrentie onder opdrachtgevers, uitzendorganisaties en (onder)aannemers en gaat fraude en illegaliteit tegen als het gaat om de factor arbeid in Nederland. Dit doen ze onder meer door met onze dienstverlening de aandacht te vestigen op bonafide uitzendorganisaties en (onder)aannemers.

 SNF Certificering

Rondom de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten is veel te doen in het maatschappelijke en politieke debat op zowel landelijk als lokaal niveau. Ook de ABU positioneert zich in dit debat door er bij overheden op aan te dringen goede en voldoende huisvesting mogelijk te maken.

Om inleners, tijdelijke flexwerkers en overheden te laten zien dat ABU leden op een verantwoorde wijze huisvesten, heeft de ABU samen met de NBBU het vernieuwde SNF huisvestingskeurmerk ontwikkeld.

Ondernemingen die in het bezit zijn van het keurmerk tonen daarmee aan dat zij op een verantwoorde en veilige manier tijdelijke arbeidsmigranten huisvesten. Bovendien is het keurmerk verplicht voor ABU leden. Dat betekent dus dat als een uitzendonderneming tijdelijke arbeidsmigranten bemiddelt en huisvest, zij het SNF keurmerk moet behalen. Daarmee voldoen zij meteen aan de huis­vestingsvereisten uit de CAO voor flexkrachten. T&S is in het bezit van het certificaat SNF onder de naam Langhstraet Recreatie B.V..Erkend leerbedrijf

T & S Group is een Erkend leerbedrijf en voldoet hiermee aan de normen en voorwaarden van kenniscentrum Kenwerk.

No documents found.